Masurian
 

 

 

  

   Poland, 2018

   Trasnlation: Piotr Szatkowski 

   ISBN: 978-83-952831-0-9

   Publisher: Fundacja Jezuka Polskiego

   Hard cover, 21,5x15, color,