Chinese




    



   China,  1979

   Publisher: Zhongguo Shehui Kexue Chubanshe
   Paperback, 20x14, b&w
 

  China, 1981

   ISBN: 957-669-895-2
   Tanslation: Hu Yusu
   Publisher:China Shaonian Ertong Publishing House
   Soft Cover, 18x14,5,  b&w
  

   China, 1986

   ISBN: 7-5342-0424-0
   Publisher: Miuzu Chuban She
   Soft Cover,20x14,  b&w, Zhang Fan



   China, 1986

   ISBN: 7-5342-0424-0
   Publisher: Miuzu Chuban She
   Soft Cover,20x14,  b&w, Zhang Fan





   Taiwan

   ISBN: 957-9128-61-8
   Paperback, 20,5x15, b&w




   Taiwan,, 1992

   Translation: Pek-wan Sung
   ISBN: 957-545-533-9
   Paperback, 19x13, b&w



   Taiwan, 1996

   ISBN: 957-669-895-2
   Tanslation: Qu Ailin
   Publisher:Wanxiang Books Co Ltd
   Hardcover, 18x12,  b&w





   Hong Kong

   ISBN: 962-8320-20-3
   Paperback, 21x14, (no ilust.)







   China, 2000

   ISBN: 7-02-003156-0
   Paperback; 18,5x13 b&w






   China, 2000

   ISBN: 7-5063-1848-2
   Paperback 19x14, colour





      2001

   Publisher: 21st century House
   ISBN: 7-5391-1344-8
   Paperback, 20,5x14, b&w





   Taiwan,, 2001 

   Translator: Li Shee
   ISBN: 957-0404-46-9 
   Publisher: Cosmos Culture
   Paperback, 21x15, b&w


 


   Malaysia, 2001 

   Translator: Woo Dan Lue
   ISBN: 957-745-248-5 
   Publisher: Grimm Press
   Hardcover, 15x11, colour






   China,, 2001

   ISBN: 7-5339-1310-8
   Paperback, 8,59x13, b&w






   Taiwan
   ISBN: 957-09-1400-9 
   Publisher: CCBC
   Hardcover, 15x11, colour





   Taiwan

   ISBN: 957-583-390-5
   Publisher: Morning Star
   Hardcover, 21x15, colour


  


   2001 

   Translator: Run Yi
   ISBN: 957-683-620-4
   Publisher: Yeh Chien
   Paperback, 21,5x15, b&w





   1998

   Translator: Rachel Juan
   ISBN: 957-8871-686
   Publisher: Tien Kahn Mod Pro-E
   Paperback, 21x15, colour





  Taiwan, 1999

  Translator: Chang Yee
   ISBN: 957-811-685-0
   Publisher: Shee Dai
   Paperback, 18x13, b&w






   Taiwan, 2000

   ISBN: 957-8265-64-6
   Paperback, 18x15, color 






   Hong Kong , 1998

   ISBN: 957-9492-81-6
   Paperback, 18x12,  b&w


 



   2000

   ISBN: 957-522-308-7
   Paperback, 21x15,  no pictures


 



   Taiwan 2000

   Japanese-Chinese
   ISBN: 957-0404-11-6
   Paperback, 23x15, colour




  
   2007
 
   ISBN: 978-7-5634-1753-7
   Paperback, 14,5x21, color
with Pinyin



   China,  2011

  Translator: Féng Ruìzhen
   ISBN: 978-7-5404-4698-7
   Publisher: Hunan Wenyi Chubanshe
   Paperback, 24x17, color. Cd.