Bengali




 


   India, 1995

   Translation: Esha Dey
   ISBN: 81-7079-657-1
   Publisher: Dey´s Publishing
   Hardcover: , 21x14, b&w

  


   India, 1999
   Translation: Sankarlal Bhattacharjee 
   ISBN: 81-7332-251-9
   Publisher: Book Fair
   Hardcover, 27x19, b&w




  

   Bangladesxh, 2004

   Translation: Ratan Bangali 
   Publisher:  Jagriti Prokashony
   Hardcover, 22x14, b&w





   Bangladesxh, 2009

   Translation: Mithun Kaisar
   ISBN: 984-300-002977-7
   Publisher: Shuddhashar
   Hardcover, 18x13, blue.


   Bangladesxh, 2010

   Translation:  Zaheed Reza Noor
   ISBN: 984-300-000248-0
   Publisher: Pathsutro
   Softcover, 21,5x14, b&w.


   India, 2010

   Translation: Father Detienne
   ISBN:
   Publisher: Nimai Garai Lal Mati Prakashan
   Hard cover, 21,5x14, b&w.


   Dacca,2015

   Translation:  ZAnandamayee Majumdar
   ISBN:  978-984-34-0351-3
   Publisher: PProkriti-Porichoy
   Softcover, 21,5x16,5, b&w.


   India, 2018

   Translation: Shiman Sharmin
   ISBN: 978-984-8767-96-2
   Publisher:
   Hard cover, 22x14,5, b&w.