Azerbaijani Cyrillic and Latin

Cyrillic
   Azerbaijan, URSS, 1987
   Translator: Dzhäfär Bag’yr
   Publisher:  Känclik Dunja ushag ädäbijjaty kitabxanasy
   Hardcover, 20,5x16, b&w
  


   Azerbaijan, URSS, 1988

   Translator: Dzhäfär Bag’yr
   Publisher:  Känclik Dunja ushag ädäbijjaty kitabxanasy
   Hardcover, 22x15, b&w

Latin
   Baku, Azerbaijan, 2001
   Translator: Aziz Gözalov, Yaqut Qurbanova
   Publisher: Abilov, Zeynalov va ogoullary
   ISBN: 5-87459-222-9
   Hardcover, 20x13, b&w   Azerbaijan, 2006
   Publisher: Çaçioglu
   Hardcover, 25x17, b&w
  


   Azerbaijan, 2008

   Translator: Cəfər Bağır
   Publisher: Altun-Kitab
   Paperback, 18,5x13,5, b&w
   Azerbaijan, 2011

   Translator: Cəfər Bağır
   Publisher: Altun-Kitab
   Paperback, 20x13, b&w   Azerbaijan, 2013

   Translator: Cəfər Bağır
   ISBN:  978-9952-26-408-1
   Publisher: Qanun
   Paperback, 20x14, b&w


    Azerbaijan, 2016

   Translator: Cefer Bagir
   ISBN:  978-9952-36-167-4
   Publisher:  Qanun Yayİn Evi
   Paperback, 20x13, color


   Azerbaijan, 2019

   Translator: Cavansir Yusifli
   ISBN:  978-9952-5154-1-0
   Publisher:  Parlaq Inzalar MMC
   Paperback, 19x12, color